Wisata

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KIARA KORSI, terletak di Dusun Awiluar Desa Sirnajaya Kecamatan Karangjaya